VIVRA Barcelona de venda a Farmàcies

VIVRA Barcelona de venta en Farmacias

VIVRA Barcelona de venda a Farmàcies ja! Com aconseguim aquesta fita?

Al món de la cosmètica i la cura personal, les farmàcies s'han establert com a baluards de confiança i qualitat.

La missió dels farmacèutics transcendeix la simple venda de productes; han de garantir que cada crema facial que ofereixen a les prestatgeries compleixi amb els més alts estàndards de qualitat i eficàcia, ja que la seva clientela confia en la seva expertícia i criteri per a la selecció dels productes amb la màxima seguretat i beneficis comprovats.

En aquest article, desvetllarem l'exhaustiu camí que els productes de Vivra Barcelona han recorregut des de la seva concepció a laboratoris fins que per fi ja podem dir que estem de venda a farmàcies !

Estàndards de Qualitat en Farmàcies per a Cremes Facials

Aquesta responsabilitat els porta a un rigorós procés de selecció, on cada crema facial és avaluada minuciosament abans de ser considerada apta per a la venda. Els criteris van més enllà de la popularitat de la marca o les tendències del moment; el criteri és a:

 1. la composició del producte
 2. els resultats d'assaigs clínics
 3. la conformitat amb normatives locals i internacionals
 4. les recomanacions d'experts en dermatologia si n'hi hagués

Lleis europees i espanyoles de control de cosmètics a Espanya: L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS)

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) té un rol crucial en el control dels cosmètics a Espanya. S'encarrega de regular i supervisar els productes cosmètics, assegurant que compleixin les normatives vigents quant a seguretat, qualitat i eficàcia.

Això inclou:

 • l'avaluació de l'etiquetatge
 • la informació al consumidor
 • la revisió dels canvis en les formulacions dels productes
 • la supervisió de les substàncies químiques usades als cosmètics per garantir que no siguin perjudicials per a la salut humana ni el medi ambient.

Per això ha desenvolupat una sèrie de lleis i normatives que s'encarreguen d'establir els requisits exigents que ha de complir una crema, sèrum o producte cosmètic al nostre país.

A més, a Espanya, en estar dins de la Unió Europea, qualsevol producte produït i venut s'ha de sotmetre a les dures lleis europees.

Us expliquem breument algunes de les més importants:

 1. Reial Decret 1599/1997 : Regula la fabricació, importació, distribució i venda de productes cosmètics a Espanya, establint condicions higienicosanitàries i obligacions per a fabricants, importadors i distribuïdors.
 2. Reglament (CE) Núm. 1223/2009 : Estableix normes per a la comercialització de productes cosmètics a la Unió Europea, incloent requisits de seguretat, etiquetatge, informació al consumidor i procediments de notificació.
 3. Reial Decret 85/2018 : S'enfoca a garantir la seguretat dels productes cosmètics i les obligacions dels fabricants i distribuïdors.
 4. Reglament (UE) 2020/2081 : Millora la seguretat dels productes cosmètics i obliga els fabricants a notificar canvis en la fórmula abans de la seva comercialització.
 5. Reglament (CE) no 1907/2006 : Regula substàncies químiques perilloses en productes cosmètics, establint prohibicions i restriccions.

Qualsevol fabricant que vulgui comerciar els seus productes a Europa les ha de complir.

En el nostre cas de Vivra Barcelona no n'hem estat excepció i hem aplicat des del primer dia en tots els nostres processos els estàndards de més alta exigència per garantir que el nostre producte sigui un èxit, com ara per fi podem mostrar amb la nostra venda a Farmàcies.

El Procés de Creació dels cosmètics de Vivra Barcelona

A Vivra Barcelona, ​​ens sentim orgullosos del nostre meticulós procés per desenvolupar tots i cadascun dels nostres productes.

El nostre compromís amb l'excel·lència es reflecteix a cada pas de la nostra cadena de producció, des de la recerca i el desenvolupament fins al compliment normatiu.

Adoptem rigorosos estàndards de proves de qualitat i seguretat, assegurant que cada producte que creguem no només compleixi, sinó que superi les expectatives dels nostres clients i que passem a explicar:

 1. Investigació i Desenvolupament : Vivra Barcelona ha dedicat multitud de recursos a la investigació i desenvolupament de les nostres fórmules pròpies, centrant-nos en l'eficàcia i la seguretat del producte. Aquest procés ha inclòs innombrables proves de laboratori i estudis per determinar els efectes beneficiosos dels nostres ingredients actius.
 2. Compliment de Normatives : Tots els nostres productes havien de complir amb les normatives comentades. Això implicava assegurar-se que els ingredients utilitzats estiguin permesos i que les concentracions de les nostres fórmules siguin segures.
 3. Proves de Qualitat i Seguretat : Abans de llançar els nostres productes al mercat, realitzem multitud de proves dermatològiques per assegurar que el producte no causi irritació o efectes adversos.
 4. Etiquetatge i Empaquetat : L'etiquetatge ha de complir les regulacions vigents, proporcionant informació clara sobre els ingredients, la manera d'ús, les precaucions i la data de caducitat.
 5. Certificació de Qualitat ISO 22716 : Vivra Barcelona entén la cosmètica natural com el respecte ja no només a nosaltres mateixos sinó al nostre entorn que ens dóna tot el que necessitem.

Per això, com a productes ecològics, un objectiu clau era aconseguir la Certificació ISO 22716 que es pot veure a tots els nostres envasos que ens proporciona la seguretat d'haver complert Bones Pràctiques de Manufactura (GMP) a la indústria cosmètica.

Aquesta s'enfoca en aspectes com la qualitat i la seguretat dels productes cosmètics, abastant el control de la producció, l'emmagatzematge, la distribució i la gestió de la qualitat.